Obchodné podmienky

Úvod Ako nakupovať?Obchodné podmienky

Obchodné podmienky...

 

1. Objednávanie tovaru  alebo ako nakupovať u nás

 

Náš e-shopp  www.dphome.sk je otvorený nepretržite 7 dní v týždni,24 hodín denne,preto môžete objednávať všetko čo sa vám z našej ponuky zapáči, nonstop v ktorú koľvek dennú alebo nočnú hodinu. Na objednávanie tovaru slúži nákupný košík spolu s jednoduchým objednávkovým formulárom.Vami vybraný produkt stačí len jednoducho vložiť do nákupného košíka a vyplniť krátky formulár s údajmy o mieste doručenia.

POZOR u nás bez nutnosti registrácie.  V prípade, že sa rozhodnete pre dodanie tovaru na dobierkuuveďte vaše reálne telefónne číslo, aby sme si mohli overiť, či ste si daný tovar skutočne objednali a či ho niekto neobjednal vo vašom mene. Toto overovanie nie je automaticke, ale náhodné.

Odoslaním objednávky potvrdzujete jej platnosť. V krátkom čase obdržíte od nás potvrdzujúci e-mail o zpracovaní Vašej objednávky. Potvrdzujúci e-mail bude obsahovať všetky položky a podrobnosti  z Vášho objednávkového formulára a predbežný termín doručenia.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktov,poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 

2. Dodanie tovaru 

 

Tovar sa doručuje balíkovou službou , resp.dobierkovou službou Slovenskej pošty priamo na adresu zadanú zákazníkom. Doba doručenia je od 3 do 14 pracovných dní cca, od zadania objednávky, ak nie je pri produkte uvedene inak - tovar vylučne na objednávku a pod.. Pokiaľ  pracovník pošty nazastihne zákazníka na dodacej adrese, vhodí oznam o uložení zásielky na pošte, do schránky zákazníka. Ten si následne môže zásielku vyzdvihnúť na pobočke pošty v čase, aký mu najlepšie vyhovuje. Cena poštovného a balného je paušálna vo výške  4,50 €.  Príplatok za dobierku je 1,00 € .

***  Tovar expedujeme vždy v pondelok a štvrtok ***                                                                                                                                    

Samozrejmosťou je možnosť dodania tovaru v rámci Košíc priamo k Vám domov    po telefonickom dohovore (0911/52 84 97).

Za túto službu si účtujeme paušálny manipulačný poplatok 1,00 €

(za každých 10ks)

  

3. Možnosti platby za objednaný tovar

 

  • Na dobierku pri prevzatí zásielky
  • Prevod na účet -
    Pri platbe vopred Vám bude tovar odoslaný ihneď po obdržaní Vašej platby
  • Poštovou poukážkou 
  • Hotovosť

 

4. Ochrana osobných údajov 

 účinná od 25.5.2018  - klik sem

 

 


Pôvodné znenie účinné do 24.5.2018:

Prevádzkovateľ eshopu www.dphome.sk Dušan  Palguta prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje sú dôverné a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu, podľa zadaného mena a adresy. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich objednávok. Predávajúceho môžete písomne požiadať, aby Vaše osobné údaje vymazal zo svojej databázy.

Potvrdením objednávky v eshope IS www.dphome.sk vy ako dotknutá osoba (zákazník) súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých v potvrdenej objednávke podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a potvrdzujete, že ste si prečítali obchodné podmienky, porozumeli ste im a ste kvalifikovaná urobiť rozhodnutie o poskytnutí osobných údajov prevádzkovateľovi IS eshopu www.dphome.sk.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.dphome.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je  prevádzkovateľ eshopu- - Dušan  Palguta, Rázusova 11, 040 01  Košice, Slovensko, IČO: 17 159 237, oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope na účely spracúvania, ktoré sú popísané nižšie.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na obchod@dphome.sk .

Osobné údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb (zákazníkov), najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Prevádzkovateľ sa zaručuje spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Účel spracúvania:

- registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov,
- spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky,
- vystavedie daňového dokladu, faktúry a dodacieho listu v IS účtovnej agende prevádzkovateľa,
- komunikácia s dotknutou osobou (zákazníkom) telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v súvislosti s vybavením objednávky a doručením tovaru, prípadne s riešením reklamácie
- poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľovi výlučne pre účely identifikácie dotknutých osôb (zákazníkov) pred odovzdaním tovaru sprostredkovateľom prostredníctvom telefonického kontaktu a následné doručenie tovaru
- vedenie používateľských účtov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktoré môže dotknutá osoba (zákazník) aktualizovať alebo písomnou žiadosťou požiadať prevádzkovateľa o aktualizáciu osobných údajov, prípadne o likvidáciu osobných údajov v prípade, že účel spracúvania sa skončil, došlo k porušeniu zákona alebo ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
- evidencia a uchovávanie osobných údajov pre účely prípadných reklamácií

Prevádzkovateľ sa zaručuje zabezpečiť identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelov spracúvania a zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručenie tovaru, telefónny kontakt, email, prípadne titul dotknutej osoby (zákazníka)

Prevádzkovateľ tohoto eshopu  je držiteľom Potvrdenia o oznámení informačného systému osobných údajov vydaného podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. s názvom

"IS E-shop: www.dphome.sk"

ktorému bolo pridelené identifikačné číslo 201419206

5. Vrátenie tovaru zakúpeného u nás

 

Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť  v originálnom balení, kompletný,  nepoškodený.  Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame z dôvodu nemožnosti overenie relevantnosti zásielky. Akceptujeme len obyčajnú balíkovú zásielku  alebo osobné doručenie. Adresa pre vrátenie tovaru je:   

                                    Dušan Palguta

                                    Rázusova 11

                                    040 01  Košice

Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená ihneď, bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

 

6. Zrušenie objednávky (odstúpenie od zmluvy) zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná


7. Záverečné ustanovenia 

 

Tieto Dodacie podmienky sú platné dňom 1.1.2014. 

 

 

REKLAMAČNÉ  PODMIENKY 
 

Nasledovné reklamačné podmienky popisujú pravidlá pri nákupe v internetovom obchode www.dphome.sk  a  zákazníkmi. Pred objednaním tovaru  Vám odporúčame, aby ste sa s uvedenými podmienkami oboznámili.

 

REKLAMAČNÝ  PORIADOK 
 

I. Všeobecné ustanovenia 

 

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a internetovým obchodom     DP Home.  Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom stránky . Prevzatím tovaru sa rozumie okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje firma  ku každému zakúpenému tovaru danový doklad,  s uvedením všetkých potrebných údajov pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dátum odoslania, záručná doba, cena, množstvo a poprípade aj výrobné číslo.

Tento reklamačný poriadok  bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Záruka sa vzťahuje na produkty stránky www.dphome.sk, ktoré boli zakúpené a reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. V prípade, že zákazník nakupuje produkty na firmu, reklamácia sa rieši podľa Obchodného zákonníka.
Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím daňového dokladu. Pokiaľ nie je tovar ,zakúpený na webe , prevzatý osobne v predajni, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy kupujúci preberá tovar od prepravcu.
Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi záručným a dodacím listom, daňovým dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo sériovom čísle) alebo neobdržal správne vyplnený dodací list so sériovými číslami výrobku v zásielke, je povinný ihneď (najneskôr do 24 hodín) kontaktovať dodávateľa    

DP Home a vyžadovať riešenie. 
 

II. Dĺžka záruky vzťahujúca sa na produkty e-shoppu

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Dátum odoslania tovaru je uvedený na daňovom doklade. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa.

 

III. Záručné podmienky 

 

Kupujúcemu je odporúčané prekontrolovať stav zásielky ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.  V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti . Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar zakúpený v e-shoppe , vrátane príslušenstva, kópiu záručného listu , popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.  Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci teda               eshop DP Home

Oprávnená reklamácia na produkty zakúpené na www.dphome.sk sa vzťahuje na:

vady materiálu, funkčné chyby a na nedostatky vzniknuté pri výrobe
 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktov  zakúpených u nás na vzniknuté:

 

-pri používaní tovaru  v rozpore s návodom na obsluhu
-prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
-znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
-používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou,chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
-zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
-prepätím, napr. pri údere blesku
 

IV. Spôsob vybavenia reklamácie 

 

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, tovar bude opravený s prípadnou výmenou vadnej časti za novú. Predávajúci je oprávnený reklamovaný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a charakter vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na vrátení ceny tovaru. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, kupujúci má právo pre následovné možnosti:

1.  záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie, pričom predávajúci má nárok na úhradu amortizácie pôvodného výrobku v sume 1/24 kúpnej ceny za každý mesiac používania výrobku.                                         

2. záručná doba nezačne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie, ale bude pokračovať od dátumu prvého uzavretia kúpnej zmluvy. Predlži sa iba o dobu trvania reklamácie. Vtedy kupujúci nemá povinnosť úhrady amortizácie, 

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle prepravnou službou na adresu kupujúceho.

 

V. Riešenie sporov  - nové od 1.2.2016

(účinné od 1.2. 2016 nadobúda účinnosť novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014), kde k informačným povinnostiam obchodníkov pribudla ďalšia, a to konkrétne na webstránke e-shopu:zverejniť informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.)

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@dphome.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Ďalšie informácie

 

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

Tieto Reklamačné podmienky sú platné dňom vzniku e-shoppu.

Copyright 2023 - 2024 © www.dphome.sk