Sledovať moje objednávky

|

Úrad na ochranu osobných údajov

Prevádzkovateľ tohoto eshopu  je držiteľom

Potvrdenia o oznámení informačného systému osobných údajov

vydaného podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. s názvom

"IS E-shop: www.dphome.sk"

ktorému bolo pridelené identifikačné číslo 201419206


1.2. 2016 nadobúda účinnosť novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014), kde k informačným povinnostiam obchodníkov pribudne ďalšia, a to konkrétne na webstránke e-shopu   zverejniť informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.


alternatívne riešenie sporov tu

 
Načítavam...